....TU VIỆN KIM CANG: Nơi tất cả mọi người chúng ta có thể học hỏi thêm rất nhiều giáo pháp vi diệu của đức Thế Tôn và cùng nhau học tu, dìu nhau trên đường tìm cầu đến an lạc và giải thoáNếu dịch ra văn xuôi ắt sẽ thành cái gì? Chẳng lẽ vất vơ thành ra cái như sau:" … Read More